Skupiny ŘO

MOTOCYKL

AM

 • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
 • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

A1

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

A2

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35kW a poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • za předpokladu, že řidič je držitelem 2 roky skupiny A1 složí doplňovací zkoušku

A

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • za předpokladu, že řidič je držitelem 2 roky skupiny A2 a složí doplňovací zkoušku

OSOBNÍ AUTOMOBIL

B

 • motorová vozidla (s výjimkou vozidel AM, A1, A2 a A), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo:
  • o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
  • o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
  • o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu /harmonizační kód 96/
 • Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A

B96

 • Jedná se řidičské oprávnění skupiny „B“ v rozšířeném rozsahu.
 • V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“: hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

B+E

 • jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750kg, avšak nepřevyšující 3500kg

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

R B/C

 • motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel C1), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • Výjimka – § 83 odst. 5 – možnost udělení –pro řízení vozidel např. Ministerstva vnitra používaných policií Vězeňská služba apod. (18 let)
 • Výjimka – § 83 odst. 6 – možnost udělení vstupní školení podle zákona č. 247/2000 Sb.
  – případně držení PPZŘ – rozšířený rozsah (18 let)

C+E

 • jízdní soupravy složené z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • Výjimka – § 83 odst. 6 – možnost udělení vstupní školení podle zákona č. 247/2000 Sb.
  – případně držení PPZŘ – rozšířený rozsah (18 let)

AUTOBUS

R B/D

 • rozšíření z osobního auta na autobus

R C/D

 • motorová vozidla (s výjimkou vozidel skupiny D1) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • Výjimka – § 83 odst. 5 – možnost udělení –pro řízení vozidel např. Ministerstva vnitra používaných policií Vězeňská služba apod. (od 21 let)
 • Výjimka – § 83 odst. 6 – možnost udělení vstupní školení podle zákona č. 247/2000 Sb.
  – případně držení PPZŘ – rozšířený rozsah (od 21/23 let)

TRAKTOR

T

 • traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

R B/T

 • rozšíření ze skupiny B na skupinu T